دیوار تصادف قوانین محققان رانندگی مطالعات

دیوار: تصادف قوانین محققان رانندگی مطالعات تصادفات رانندگی راهنمایی

گت بلاگز اخبار اجتماعی دارندگان مجوز طرح ترافیک ۹۶ تا آخر اردیبهشت جریمه نمی‌شوند

طرح ترافیک از 15 اردیبهشت به‌اجرا در خواهد آمد و این طرح در مدت حدود 15 تا 20 روز ابتدایی به‌صورت ارشادی اجرا می‌شود. 

دارندگان مجوز طرح ترافیک ۹۶ تا آخر اردیبهشت جریمه نمی‌شوند

دارندگان مجوز طرح ترافیک ۹۶ تا آخر اردیبهشت جریمه نمی شوند

عبارات مهم : ایران

طرح ترافیک از 15 اردیبهشت به اجرا در خواهد آمد و این طرح در مدت حدود 15 تا 20 روز ابتدایی به صورت ارشادی اجرا می شود.

حالی طرح ترافیک ۹۷ از ۱۵ اردیبهشت اجرا خواهد شد که به گفته مسئولان حوزه حمل ونقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران دارندگان طرح ۹۶ تا آخر اردیبهشت به صورت ارشادی جریمه می شوند.

به گزارش تسنیم، به گفته محسن پورسیدآقایی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران طرح ترافیک سال 97 از 15 اردیبهشت اجرا خواهد شد.

دارندگان مجوز طرح ترافیک ۹۶ تا آخر اردیبهشت جریمه نمی‌شوند

این در حالی است که روز گذشته سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ درمورد اجرای طرح ترافیک تازه گفت: طرح ترافیک از 15 اردیبهشت به اجرا در خواهد آمد و این طرح در مدت حدود 15 تا 20 روز ابتدایی به صورت ارشادی اجرا می شود.

فرمانده انتظامی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ ادامه داد: در این رابطه جلسات فراوانی برگزار شد و همه جهت این بود که حقوق مردم رعایت شود. ما ابتدا تلاش کردیم که آن را برگردانیم؛ ولی چون مصوبه شورا هست، نمی شود این کار را کرد ولی با این حال طرح سال 97 با در نظر گرفتن تمام جوانب اجرا خواهد شد و به گونه ای خواهد بود که مردم نباید نگرانی داشته باشند.

طرح ترافیک از 15 اردیبهشت به‌اجرا در خواهد آمد و این طرح در مدت حدود 15 تا 20 روز ابتدایی به‌صورت ارشادی اجرا می‌شود. 

در همین رابطه خبرنگار تسنیم پیگیری ای را در خصوص انجام طرح به صورت ارشادی تا آخر اردیبهشت از معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران داشته و مسئولان این معاونت تأکید داشته که دارندگان طرح ترافیک 96 تا آخر اردیبهشت هم جریمه نمی شوند.

واژه های کلیدی: ایران | ترافیک | شهرداری | اردیبهشت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs