دیوار تصادف قوانین محققان رانندگی مطالعات

دیوار: تصادف قوانین محققان رانندگی مطالعات تصادفات رانندگی راهنمایی

گت بلاگز اخبار اجتماعی هشدار رییس هواشناسی نسبت به «شکل‌گیری کم‌بارشی انباشته» در کشور

رئیس شرکت هواشناسی کشور نسبت به شکل گیری کم بارشی انباشته در کشور هشدار داد و گفت: متاسفانه آثارکمبود بارش فصل پاییز به صورت کم بارشی انباشته تا آخر سال ادامه خ

هشدار رییس هواشناسی نسبت به «شکل‌گیری کم‌بارشی انباشته» در کشور

هشدار رییس هواشناسی نسبت به «شکل گیری کم بارشی انباشته» در کشور

عبارات مهم : پاییز

رئیس شرکت هواشناسی کشور نسبت به شکل گیری کم بارشی انباشته در کشور هشدار داد و گفت: متاسفانه آثارکمبود بارش فصل پاییز به صورت کم بارشی انباشته تا آخر سال ادامه خواهد داشت.

داود پرهیزکار معاون وزیر راه در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به چرایی کم بارشی و دمای بالای هوا در پاییز امسال اظهار کرد: در فصل تابستان سامانه هوا با هسته گرم که به «واچرخند جنب حاره ای خاورمیانه» مشهور هست؛ بر روی کشور مستقر می شود و معمولا با شروع فصل پاییز، به تدریج به عرض های جنوبی تر حرکت می کند و از این طریق امکان نفوذ توده هوای سرد به مرزهای شمالی کشور فراهم می شود.

هشدار رییس هواشناسی نسبت به «شکل‌گیری کم‌بارشی انباشته» در کشور

تاثیر دور پیوندها در شرایط بارش و دما

وی تصریح کرد: وقت شروع حرکت و میزان جابجایی این سامانه به سمت جنوب کشور تحت تأثیر چند نوسان بزرگ مقیاس و جهانی است که به «دورپیوند» موسوم هستند. این دورپیوندها دوره تناوب متفاوت و شدت اثرگذاری متفاوت دارند. به طور کلی هر دوره تناوب یک دورپیوند مشمول بر بخش منفی، خنثی و مثبت است که هر حالت می تواند اثرات مثبت یا منفی بر شرایط بارش و دمای هوا در سطح کشور داشته باشد.

رئیس شرکت هواشناسی کشور با اشاره به اینکه مدت و شدت اثرگذاری دورپیوندها بر روی تغییرات مثبت یا منفی بارش و دما متفاوت هست، افزود: پاییز امسال زیاد دورپیوندها در حالت خنثی قرار داشتند و تنها دورپیوند النینو- نوسان جنوبی که به «انسو» مشهور است در فاز مثبت یا به عبارتی در شرایط «لانینا» و با شدت میانگین قرار داشت، علیرغم اینکه مراکز جهانی فاز آن را خنثی یا مثبت ضعیف آینده نگری کرده بودند.

رئیس شرکت هواشناسی کشور نسبت به شکل گیری کم بارشی انباشته در کشور هشدار داد و گفت: متاسفانه آثارکمبود بارش فصل پاییز به صورت کم بارشی انباشته تا آخر سال ادامه خ

تاخیر در حرکت هسته گرم جو مساوی با طولانی شدن تابستان

به گفته پرهیزکار، از اثرات این فاز انسو یعنی لانینا جهت کشور عزیزمان ایران این است که باعث تأخیر در وقت حرکت واچرخند جنب حاره ای خاورمیانه به سوی جنوب می شود که به مثابه طولانی تر شدن شرایط تابستانی هست. در نتیجه توده هواهای باران زا امکان نفوذ به کشور عزیزمان ایران را نخواهند داشت و یا با تاخیر زمانی وارد کشور می شوند. این اوضاع می تواند به پدیده کم بارشی در بعضی نقاط کشور به علت فعالیت ضعیف سامانه های بارشی بیانجامد. به عبارت دیگر تحت این شرایط با کم فعال شدن سامانه های بارشی، میزان بارش پاییزه کم کردن می یابد و به باعث کم کردن ابرناکی و عدم نفوذ توده هواهای سرد، دمای هوا نیز بالاتر از میانگین بلندمدت قرار می گیرد.

رئیس شرکت هواشناسی کشور در ادامه در مورد تجربه هوای گرم در پاییز سال جاری، با اشاره به اینکه هسته سامانه واچرخند جنب حاره ای گرم هست، گفت: این سامانه از یک توده هوای بسیار بزرگ و گرم تشکیل شده است است ضمن اینکه شرایط دینامیکی این سامانه به گونه ایست که امکان رشد ابر در آن وجود نداشته و در نتیجه روزهای آفتابی همراه با زیاد کردن دمای ناشی از آن را به دنبال دارد. بنابراین مجموع این شرایط باعث اوج بودن دما در این روزها شده است است.

هشدار رییس هواشناسی نسبت به «شکل‌گیری کم‌بارشی انباشته» در کشور

کم بارشی کشور در پاییز امسال 55 درصد نسبت به بلندمدت

پرهیزکار در ادامه گزارشی از اوضاع بارش کشور در پاییز امسال ارائه داد و گفت: به استثنای مناطق محدودی واقع در نوار شمال غربی و جنوبی، بارش کل کشور از ابتدای سال زراعی جاری (از اول مهر) تا 5 دی ماه بیش از 55 درصد نسبت به میانگین دوره مشابه بلندمدت کم کردن یافته است و بیشترین کم کردن به ترتیب در استان های خراسان جنوبی، قم، یزد، اصفهان، مرکزی، کرمان، سیستان و بلوچستان، پایتخت کشور عزیزمان ایران و چهارمحال و بختیاری بین 80 تا 95 درصد رخ داده است.

بارش دی کمتر از حد نرمال

رئیس شرکت هواشناسی کشور نسبت به شکل گیری کم بارشی انباشته در کشور هشدار داد و گفت: متاسفانه آثارکمبود بارش فصل پاییز به صورت کم بارشی انباشته تا آخر سال ادامه خ

وی با اشاره به کم کردن 25 درصدی بارش پاییزه کشور نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، راجع به اوضاع هوا کشور در دی ماه گفت: بارش دی ماه در تمام نقاط کشور کمتر از حد نرمال خواهد بود. میانگین بارش کشور در هفته دوم دی کمتر از نرمال، هفته سوم دی در نوار شمالی کشور بیش از نرمال و در سایر مناطق نرمال تا کمتر از نرمال و هفته چهارم دی در کل کشور کمتر از نرمال نسبت به مقاطع زمانی مشابه خواهد بود.

پیش بینی دی ماه گرم در سراسر کشور

رئیس شرکت هواشناسی کشور در مورد شرایط دمایی کشور در ماه جاری نیز اظهار کرد: میانگین دمای دی ماه در زیاد نقاط کشور تا یک درجه بیش از نرمال و در استان های واقع در نوار غربی بیش از دو درجه خواهد بود.

هشدار رییس هواشناسی نسبت به «شکل‌گیری کم‌بارشی انباشته» در کشور

بارش و دمای بهمن و اسفند 96

پرهیزکار با اشاره به بارش نرمال کشور طی دو ماه بهمن و اسفند، در مورد شرایط دمایی این مقطع گفت: انتظار می رود در ماه دوم فصل زمستان، کشور دمایی کمتر از حد نرمال را تجربه کند. به طور کلی آینده نگری می شود که میانگین دمای زمستان در حد نرمال تا یک درجه بیش از نرمال باشد.

رئیس شرکت هواشناسی کشور در آخر با اشاره به کم بارشی پاییز امسال تاکید کرد: متاسفانه کمبود بارش فصل پاییز به صورت کم بارشی انباشته تا آخر سال ادامه خواهد داشت. علاوه بر آن، توزیع بارش دارای ناهمگنی زمانی و مکانی خواهد بود.

واژه های کلیدی: پاییز | هواشناسی | فصل پاییز | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs