دیوار تصادف قوانین محققان رانندگی مطالعات

دیوار: تصادف قوانین محققان رانندگی مطالعات تصادفات رانندگی راهنمایی

گت بلاگز اخبار حوادث دام 2 خواهر و ناپدری جهت مردان پولدار

دو خواهر جوان با فریب طلافروشان و افراد پولدار و کشاندن آنها به خانه‌شان، با همدستی ناپدری و مرد دیگری به دزدی و اخاذی از آنها دست می‌زدند. متهمان حتی با تهیه ف

دام 2 خواهر و ناپدری جهت مردان پولدار

دام 2 خواهر و ناپدری جهت مردان پولدار

عبارات مهم : دو خواهر

دو خواهر جوان با فریب طلافروشان و افراد پولدار و کشاندن آنها به منزل شان، با همدستی ناپدری و مرد دیگری به دزدی و اخاذی از آنها دست می زدند. متهمان حتی با تهیه فیلم سیاه در برابر منتشر نشدن آن در خبر رسان تلگرام از طعمه ها برگه های سفید امضا و سفته های صد میلیونی می گرفتند.

به گزارش جام جم آنلاین، اوایل اردیبهشت امسال مردی طلافروش با حضور در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 34 پایتخت کشور عزیزمان ایران از یک دختر جوان و دو مرد به اتهام سرقت، اخاذی و تهیه فیلم سیاه شکایت کرد.

دام 2 خواهر و ناپدری جهت مردان پولدار

شاکی به بازپرس رستمی گفت: دو هفته پیش دختر شیک پوشی جهت خرید طلا به مغازه ام آمد. او چند بار دیگر نیز به مغازه ام آمد و همین رفت و آمد ها باعث شد با او ارتباط دوستی برقرار کنم. دختر جوان مدعی بود در پایتخت کشور عزیزمان ایران تنها زندگی می کند و خانواده اش در شهرستان هستند. او شماره تلفنش را هم به من داد. چند بار با هم تلفنی حرف زدیم تا این که یک روز او با من تماس گرفت و مرا جهت ناهار به منزل اش دعوت کرد.

وی افزود: مغازه را سریعتر تعطیل کردم و به منزل اش رفتم. او در منزل تنها بود و همه چیز عادی به نظر می رسید. هنوز ده دقیقه از حضورم در آن منزل نگذشته بود که دو مرد میانسال و جوان وارد آپارتمان شدند و بشدت مرا کتک زدند و در اتاقی زندانی کردند. بعد از آن مقداری پول و گوشی ام را دزدی کردند. علاوه بر آن برگه های سفید امضا و سفته هایی را که مبالغ صد میلیونی و زیاد روی آن ثبت شده است بود، مقابلم گذاشتند. یکی از آنها چاقویی را زیر گلویم گذاشت که از وحشت جانم مجبور شدم سفته ها و برگه ها را امضا کنم. در ادامه آنها از من فیلم سیاه گرفتند و با چشمانی بسته در یکی از خیابان های پایتخت کشور عزیزمان ایران رها کردند. همزمان با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات پلیسی جهت یافتن دختر جوان و دو همدست اخاذ او ادامه داشت تا این که مرد مغازه دار دیگری نیز با حضور در پلیس آگاهی شکایتی مشابه را از سه فرد اخاذ مطرح کرد. با تحقیق از این مرد معلوم شد او نیز به شیوه ای مشابه به دام افتاده و سارقان اخاذ از او فیلم سیاه تهیه کرده اند.

دو خواهر جوان با فریب طلافروشان و افراد پولدار و کشاندن آنها به خانه‌شان، با همدستی ناپدری و مرد دیگری به دزدی و اخاذی از آنها دست می‌زدند. متهمان حتی با تهیه ف

این در حالی بود که ماموران در بررسی صورت نگاری متهمان متوجه شدند تصویرهای متهمان مرد در این دو پرونده مطابقت دارد ولی تصویرهای دو دختر جوان متفاوت است.

با توجه به فعالیت اعضای این باند، جست وجو ها در این باره ادامه پیدا کرد تا این که معلوم شد متهمان به مکان دیگری نقل مکان کرده اند. در ادامه تحقیقات، ماموران موفق شدند نشانی تازه متهمان را به دست آورد و آنها که دو دختر جوان و یک مرد میانسال بودند، بازداشت شدند ولی اثری از دیگر همدست آنها نبود .

با انتقال متهمان به پلیس آگاهی و بازجویی از آنها معلوم شد دو دخترجوان با هم خواهر هستند و مرد میانسال ناپدری آنهاست .

دام 2 خواهر و ناپدری جهت مردان پولدار

یکی از دختران به افسر تحقیق گفت: من و خواهرم به عنوان مشتری با ظاهری آراسته به مغازه های طلافروشی و صرافی می رفتیم. سپس با برقراری ارتباط دوستی با آنها، اعتمادشان را جلب کرده و به منزل ای که ناپدری ام در آن حضور داشت، دعوت می کردیم. در آنجا از این افراد فیلم سیاه تهیه می کردیم، کتکشان زده و اموال از جمله پول،گوشی داشتند، دزدی می کردیم. وی افزود: موجودی کارت های بانکی ارزش را خالی می کردیم. علاوه براین که با ترساندن به انتشار این فیلم ها از آنها مبالغی اخاذی می کردیم، حتی از این افراد برگه های سفید امضا و سفته می گرفتیم تا در فرصتی مناسب از آنها دوباره اخاذی کنیم.

با اعتراف این دختر جوان، خواهر و ناپدری اش نیز گفته های او را تائید کردند. متهمان جهت ادامه تحقیقات روانه زندان شدند.جست وجوی پلیس جهت یافتن آخرین عضو فراری این باند که دوست مرد میانسال هست، ادامه دارد.

دو خواهر جوان با فریب طلافروشان و افراد پولدار و کشاندن آنها به خانه‌شان، با همدستی ناپدری و مرد دیگری به دزدی و اخاذی از آنها دست می‌زدند. متهمان حتی با تهیه ف

واژه های کلیدی: دو خواهر | میانسال | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs