دیوار تصادف قوانین محققان رانندگی مطالعات

دیوار: تصادف قوانین محققان رانندگی مطالعات تصادفات رانندگی راهنمایی

گت بلاگز اخبار حوادث قتل پدر با آمپول هوا

پسری که متهم است با همدستی مادرش پدر خود را با ضربه‌های دمبل و تزریق آمپول هوا به قتل رسانده است در جلسه دادگاه ادعای بی‌گناهی کرد. او پیش از این در بازجویی‌ها،

قتل پدر با آمپول هوا

عبارات مهم : دادگاه

پسری که متهم است با همدستی مادرش پدر خود را با ضربه های دمبل و تزریق آمپول هوا به قتل رسانده است در جلسه دادگاه ادعای بی گناهی کرد. او پیش از این در بازجویی ها، شرح قتل را در 11 صفحه نوشته و امضا کرده بود. مادر او نیز روش مشابه در پیش گرفته و تمام اعترافات قبلی خود را انکار کرده هست.

به گزارش جام جم، یکم شهریور 94، جسد مردی میانسال در منزل اش در پیشوای ورامین پیدا شد. پسر و همسر او ابتدا قتل را گردن برادران مقتول انداختند ولی پسر خانواده بعد از مدتی به قتل پدرش اعتراف کرد و گفت: «پدرم دو سالی می شد که سر کار نمی رفت. مادرم از رفتارهای او خسته شده است بود؛ جهت همین وسایل قتل را فراهم کرد و از من کمک خواست. روز حادثه، شام خوردیم و پدرم به اتاق خوابش رفت. حدود ساعت 5صبح، همراه مادرم به اتاق خواب پدرم رفتم و با دمبل، چند ضربه به سرش زدم.

قطرات خون روی عینک و لباسم پاشیده بود. مادرم پاهای پدرم را بست ولی گفت می ترسد او هنوز زنده باشد. به پیشنهاد او، آمپول هوا را گرفتم و هفت، هشت بار به پشت و کنار قلب پدرم زدم. مادرم می گفت هنگامی که زیر خاک برود، خیالش راحت می شود. او زیر پایم نشست و مجبورم کرد این کار را انجام بدهم.» همسر مقتول نیز بعد از آگاهی از بیانات پسرش، به معاونت در قتل اعتراف کرد و گفت: «مرگ مقتول را از خدا می خواستم. وسایل قتل را تهیه کردم و به پسرم دادم. هنگامی که مقتول روی تخت افتاده بود می خواستم روی صورتش اسید بریزم ولی منصرف شدم.»

قتل پدر با آمپول هوا

به این ترتیب پرونده جهت صدور حکم در اختیار شعبه دهم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی محمدباقر قربان زاده قرار گرفت. در ابتدای جلسه دیروز، اولیای دم درخواست قصاص کردند. سپس پسر 25 ساله در جایگاه ایستاد و با انکار اعترافات قبلی اش گفت: «من هیچ نقشی در قتل پدرم نداشتم. ما با هم خوب بودیم و دلیلی نداشت او را بکشم. اعترافات قبلی من همه پرونده سازی است.» این ادعا در حالی است که او پیش از این صحنه قتل را بازسازی کرده و محل نگهداری وسایل قتل در زیر تخت را به پلیس نشان داده بود.

همچنین همسر مقتول نیز خود را بی گناه دانست و گفت: «24 سال با همسرم زندگی کردم. با این که دست بزن نداشت، ولی رفتارهای توهمی از خود نشان می داد. به همه گفته بود می خواهد پسرم را به خارج بفرستد تا پزشکی بخواند. از این طریق چند میلیون تومان از دیگران پول گرفته بود ولی به من نمی گفت با این پول ها چه کار می کند. او می خواست ما را آواره کند و حتی چند بار هم پسرم را به قتل ترساندن کرده بود. با همه اینها دلیلی وجود نداشت بخواهم او را بکشم.» سپس یکی از اهالی پیشوا به عنوان شاهد گفت: «مقتول چند سری مبالغ 30 تا40میلیون تومان از من گرفته بود تا به پسرش بدهد. او به اهالی پیشوا گفته بود پسرش نخبه اول کشور است و می خواهد او را به خارج بفرستد.»

پسری که متهم است با همدستی مادرش پدر خود را با ضربه‌های دمبل و تزریق آمپول هوا به قتل رسانده است در جلسه دادگاه ادعای بی‌گناهی کرد. او پیش از این در بازجویی‌ها،

در آخر دادگاه قضات جهت صدور رای وارد شور شدند.

واژه های کلیدی: دادگاه | اعترافات | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs