دیوار تصادف قوانین محققان رانندگی مطالعات

دیوار: تصادف قوانین محققان رانندگی مطالعات تصادفات رانندگی راهنمایی

گت بلاگز اخبار پزشکی افزایش ۴ برابری هزینه بیمه ها با اجرای طرح تحول سلامت

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: هزینه بیمه ها در طی ۴ سال گذشته به میزان ۳ تا ۴ برابر زیاد کردن پیدا کرده است.

افزایش ۴ برابری هزینه بیمه ها با اجرای طرح تحول سلامت

افزایش ۴ برابری هزینه بیمه ها با اجرای طرح تحول سلامت

عبارات مهم : سلامت

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: هزینه بیمه ها در طی ۴ سال گذشته به میزان ۳ تا ۴ برابر زیاد کردن پیدا کرده است.

به گزارش مهر، احمد همتی در خصوص صحبت های سخنگوی وزارت بهداشت مبنی بر بدهی ۱۲ هزار میلیاردی بیمه ها به وزارت بهداشت، اظهارداشت: بخشی از منابع مورد نیاز بیمه ها به خاص جهت بیمه سلامت باید به وسیله دولت تامین شود، ولی دولت در تامین منابع هر لحظه با مشکلاتی روبه رو بوده و طلب بیمه ها از دولت در زیاد مقاطع با تاخیر پرداخت می شود.

افزایش ۴ برابری هزینه بیمه ها با اجرای طرح تحول سلامت

وی با اشاره به اینکه بخشی از بدهی بیمه ها به بیمارستان ها ناشی از تحمیل هزینه های گزاف به بیمه ها هست، افزود: در طول اجرای طرح تحول سلامت هزینه های بیمه ها حدود ۳ تا ۴ برابر زیاد کردن پیدا کرده هست، بنابراین زیاد کردن هزینه های بخش سلامت که به طور عمده از سوی بیمه ها پرداخت می شود؛ همچنین عدم پرداخت سهم دولت در تامین منابع بیمه ها را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است.

همتی با تاکید بر اینکه ایجاد تعادل در تامین و هزینه کرد منابع در بخش سلامت از سوی دولت، بیمه ها و وزارت بهداشت مهم هست، تصریح کرد: وزارت بهداشت باید هزینه ها را کم کردن داده و قوانین مصوب مجلس در قالب برنامه ششم را اجرا کند، ضمن اینکه دولت نیز باید منابع مورد نیاز بیمه ها را به موقع پرداخت کند؛ همچنین بیمه ها نیز کارها مورد نیاز را در هزینه کرد منابع مربوط به سلامت تنها در این بخش را به میزان مورد نیاز انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: هزینه بیمه ها در طی ۴ سال گذشته به میزان ۳ تا ۴ برابر زیاد کردن پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ۸ هزار میلیارد تومان مصوب مجلس جهت بیمه سلامت تاکنون به طور کامل تخصیص داده شده است پیدا نکرده هست، گفت: طبق بیانات وزیر بهداشت این مبلغ به طور کامل به بیمه سلامت احتصاص پیدا نکرده هست، بنابراین این عنوان نیز به نوعی به پرسشها بیمه سلامت اضافه کرد، ضمن اینکه بیمه ها به علت پرسشها ساختاری نیز خود دارای پرسشها بسیاری هستند، البته در این راستا صندوق بیمه سلامت از تامین اجتماعی جهت ایجاد شفافیت در منابع صورت گرفت.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه تاکنون جلسات بسیاری جهت برطرف اختلافات بیمه ها با وزارت بهداشت در خصوص میزان بدهی ها برگزار شده است هست، افزود: البته میان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت از نظر میزان هزینه ها اختلافاتی وجود دارد، ولی به طور مشخص هزینه ها با اجرای طرح تحول سلامت زیاد کردن پیدا کرده است.

واژه های کلیدی: سلامت | منابع | بهداشت | اجرای طرح | وزارت بهداشت | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs